خرید سرور DL 380 G6 G7 G8 G9 HP

خرید سرور DL 380G8 -فروش سرور DL 380 G9-فروش سرور DL 380-قیمت سرور DL 380 -اموزش سرور DL 380

دوشنبه 28 فروردین 1396 23:27 چاپ

CONFIGURATIONCAPACITY
Maximum Internal Storage
24+2  x 2TB (with optional rear SFF drive cage)52.0TBHot Plug SFF SAS
24+2 x 2TB (with optional SFF drive cage)52.0TBHot Plug SFF SATA
12+3 x 10TB (with optional rear LFF drive cage)150.0TBHot Plug LFF SAS12+3 x 10TB (with optional rear LFF drive cage)150.0TBHot Plug LFF SATA

24+2 x 3.84TB (with optional rear SFF drive cage)99.84TBHot Plug SFF SAS SSD
12+3 x 3.84TB (with optional rear LFF drive cage)57.6BHot Plug LFF SATA SSD
6x2TB NVMe plus 36TB with 18 SFF (Bay 1, bay 3 and optional rear drive support)12TB NVMe + 36TB SFFHot Plug SFF NVMe PCIe SSD

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.